Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Afric@safiri gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. 

U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Afric@safiri op deze website is de garantie van STO Garant van toepassing.
In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn.
U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Afric@safiri, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener.
Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Afric@safiri.
Mocht Afric@safiri voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.